Secolul XXI – secolul inovaţiilor şi al noilor tehnologii. Nu. Veacul imoralităţii. E mai aproape de adevăr. Trăim în falsitate, deşi nu ne place. Abia respirăm aerul ipocriziei şi degradării spirituale. Vrem să schimbăm viaţa, dar ne îndreptăţim, cică nu suntem în stare. O vrem cu toţii, dar nu îndrăznim. Suntem laşi şi perfizi. Prefăcuţi şi violenţi. Brutali şi agresivi. Invidia ne domină. Noi suntem de vină. O tolerăm. Cît va mai continua acest război între noi şi ei? Cu ce se va sfîrşi? Ne frămîntă o curiozitate bolnăvicioasă. Noi vom deveni ei sau ei vor deveni noi? Acum e timpul. Să demonstrăm, să schimbăm, să facem o revoluţie…a conştiinţei noastre îmbătrînite. Ba chiar uzate. Avem nevoie de o renovare a intelectului, a raţiunii, a ideilor…care au termenul de valabilitate de mult expirat. Suntem orgolioşi şi lacomi. Setoşi de materie, nu de conţinut. Apreciem cantitatea, nu calitatea. De ce? Suntem slabi. Ne influenţează timpul. Ne conduce un „necunoscut”.
Pretutindeni e dispreţ. Nu mai suntem individualităţi. Suntem o masă. Nu sîntem în stare să ne afirmăm? Nu avem fantezie? O avem, dar nu îi ştim aplicaţia practică. Avem logică, doar că e teoretică. Mereu suntem în aşteptarea ajutorului inexistent. Ne minţim pe noi înşine. Ne liniştim cu ideea că mai avem răgaz pentru a ne consolida şi a produce o schimbare la nivel global.

Reclame