Archive for ianuarie, 2014


scrisori fără destinatar

experienţe onirice sistematice de vreo 4 zile. se face că scriu. tot scriu şi nu mai contenesc. de data asta nu eseuri. nici poezii diletantice. ci scrisori. simple scrisori. învăluite de frici. şi frustrări. şi ezitări. or mai presus stă obsesia. de parcă mi-ar scăpa din raza disimulării pe care o mimez de la o vreme încoace. mă cufund în somn cu gândul că peste noapte mă voi desprinde de tulburările-mi devenite cronice. şi scriu din nou, or tot eu sunt cea care adună tone de maculatură. când vreau să trimit scrisorile, mă confrunt de fiecare dată cu impotenţa mea. mă apuc să inventez destinatari inexistenţi. da’ uite că nu merge. mă trezesc mai confuză. vreau să lupt, dar mă cuprinde o stare de profundă impasibilitate. mă resemnez. până vine din nou noaptea.

Reclame

dă-mi să te port

saydă-mi să te port cu mine
-n ploaie, peste tot,
nu voi lăsa să-ţi cadă
picuri peste vremi.
îţi voi păstra intact
şi suflul, şi chiar trupul,
ţi-l voi trezi în zori
să nu se stingă,
ci să-şi aţâţe
-ntruna focul.